Aleš Vozelj
Kandijska 37
8000 Novo mesto
SLOVENIJA

TEL: +386 (0) 41 22 48 49
FAX: +386 (0) 7 33 42 217
EMAIL: [email protected]